EXHIBITION SERVICES (THAILAND) CO.,LTD.

Exhibition Services (Thailand) E.S.T.

   รับจัดบูธ งานแสดงสินค้าทุกประเภท โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ อย่างครบวงจรอาทิเช่น

• งานออกแบบบูธ และจัดทำโครงสร้างบู๊ธสำหรับงานแสดงสินค้าประเภทต่างๆ 
• งานออกแบบและผลิต Shop, Kiosk , Stand display 
• งานออกแบบกราฟฟิคและผลิต สื่อสิ่งพิมพ์ งานสติ๊กเกอร์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ใช้สำหรับติดภายในบู๊ธหรือฉลากสินค้า รวมถึง Roll up, J-flag ,X-stand, Pop-up, standy
• อุปกรณ์ แสง สีเสียง สำหรับงานอีเว้นต์ งานสัมนา งานจัดเลี้ยงต่างๆ
• บริการด้านการจัดหาศิลปิน วงดนตรี พริ้ตตี้ MC PC 
• บริการให้เช่าอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ ชุดโต๊ะ เก้าอี้
*ในราคาที่คุ้มค่าสำหรับคุณลูกค้าทุกท่าน

บริษัทเอ็กซิบิชั่น เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เราเป็นบริษัทที่รับออกแบบ ผลิตโครงสร้างงานบูธ  อีเว้นต์และสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ
โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในงานการตลาดประเภทต่างๆ
รวมถึงการให้คำปรึกษาในทุกเรื่องที่ครอบคลุมทั้งวงจรงานแสดงสินค้าทุกประเภท 
โดยยึดถือความสำเร็จและความพึงพอในการออกงานแสดงสินค้าของทางลูกค้าเป็นที่ตั้ง

 

 

 

 

 


 

 

Exhibition Services (Thailand) E.S.T.

    We are one-stop service in Booths, Events and Exhibitions. We are professional team with experience in design and construction service such as
   - Booth
   - Event and Exhibition
   - Graphic Design
   - Printing service
   - Furniture rental

     In every work we guarantee that we provide the best quality and on time service to our customer with reasonable price.
    We are sure that our quality service, efficient staff and creative designers would meet your requirement and mak yout event successful.

ผลงานที่ผ่านมาPortfolio